Ekenäs Gymnasium, Ulf Mobergs klass vid Talarstenen 9.3 2009

Mar 10, 2009

Inför fredagen 13.3...

I dag tisdag har vi i gruppen funderat på de åsikter som framfördes vid talarstenen 9.3. Vi försökte fortsätta där vi slutade och ställa nya frågor. Alla fick några minuter planera ett inlägg och därefter framförde alla sina tankar. Under genomgången uppstod nya tankar och frågor. Många reagerade på andras åsikter. Diskussion uppstod. Många tankar om stress och om
muntliga övningar i skolor uppkom. Är det finländska skolsystemet ett bra system? Varför har man så få muntliga övningar i de finländska skolorna?

Ett nytt ämne presenterades: "Allmän värnplikt borde slopas!" Följande frågor blev centrala: Kan man tvinga någon att lära sig att döda? Är det tradition att man rycker in i armén? Borde den allmänna värnplikten gälla även flickor?

Tankeprocesserna forsätter. På fredagen (13.3) är gruppen redo att reagera på de åsikter som har sagts och fundera vidare. Det sker vid talarstenen.

Mar 9, 2009

Diskussionen fortsätter...

Uffes grupp i "Muntlig kommunikation" fortsätter diskussionen kring t.ex. hur man kan motivera elever att uttrycka sig offentligt. Diskussionen och planeringen av inlägg sker på tisdagen i skolan och gruppen samlas igen på fredagen i Pro Artibus. Återkommer imorgon tisdag 10.3!

Ulf Mobergs klass från Ekenäs gymnasium vid Talarstenen 9.3 2009

Elever som deltar i kursen "Muntlig kommunikation" i Ekenäs gymnasium förde vid Talarstenen fram sina åsikter om bl.a. Raseborg och EIF (9.3.2009). Tom Saxman kom in på varför så få elever uttalar sig inför hela skolan vid t.ex. veckosamlingar. Rasmus Nordman gav sin syn på EIF (Ekenäs idrottsförening) och Runa-Linn Karlsson önskade att staden Raseborg skulle satsa mera på ungdomarna. Jessica Grönlund ville ha kortare skoldagar och längre lov. Lucas Dahlström hade en tydlig åsikt om att myndigheter bör vara rädda för medborgarna.

Frågor som kunde dryftas vidare:
- varför saknas det en dialog i Finland?
- hur kan man bekämpa intolerans av skiljande åsikter i Finland?
- idrottsföreningen i Raseborg, vad borde vara dess målsättningar och hur ska man förnya resurserna?
- kommunalpolitik, vad borde man sätta resurserna på?
- folket och myndigheterna: är detta en motsättning? Hur kan motsättningar spelas ut, på konstruktiva eller mindre konstruktiva sätt?
- skolarbete och fritid: är elever för stressade för att lära sig?

Mar 8, 2009

Politikernas debatt 6.3 2009

Över ett tiotal anföranden hölls på fredagens politikernas debatt!

Kommunpolitiker från Raseborg dryftade skärgårdslagen, den nya lagen om pensionsåldern och vare sig det borde vara möjligt att hålla sig med boskap i städer.

Närvarande vid debatten var kommunledamöten från de Gröna, samlingspartiet, SDP och - visserligen försenat - SFP.

KD, VF och De Obundna var frånvarande. Deras utlåtande har ersätts med tjuren från utställningen i Galleri Elverket.

ALLA ANFÖRANDEN OCH DISKUSSIONEN DÄRPÅ KAN SES SOM VIDEON HÄR

Förkortning av Camilla Lindbergs rapport om debatten i Västra Nyland, 7.3 2009:
De gröna representerades av Ira Donner och Marko Reinikainen som bland annat tangerade Skärgårdshavets tillstånd och sälfrågan.
SDP representerades av bland andra Lauri Metsämäki som riktade skarp kritik mot den nuvarande skärgårdslagen.
Erkki Rissanen från Samlingspartiet berörde med sitt anförade pensionslagen. Kritisk till pensionslagen var också Seppo Lintuluoto.
Rissanen ställde sig överlag positiv till själva duellen. - Dethär sättet att debattera hör inte till finsk kultur. Det märks ju på mängden folk. Men hoppeligen kan det här få en fortsättning.

Min kommentar till det sista: debatten hade inte egentligen kommit igång i det skede som Rissanen lämnade Galleri Elverkets gård. Det var efter att alla deltagande politiker hade slutat med sina korta anföranden som den verkliga diskussionen började, och tankar kastades omkring mera i stil med vad en verklig debatt förutsätter. Denhär delen av debatten finns också på webbsidan där alla videon från debatten finns samlade, Talarstenen: politikernas debatt

Feb 26, 2009

Skolfrågan

Eftersom frågan om nedläggningen av Solberg och Barösunds skolor inte behandlats i bildningsnämndens svenska sektion där alla svenska skolfrågor ska behandlas så kommer ärendet ännu dit måndagen 2.3 innan det går vidare. Känslorna svallar och insändarna är många. Faktum kvarstår: För Barösunds skolas del finns många frågor outredda.
-Skärgårdselevernas transporter
- klasstorlekar i Kyrkfjärdens skola (max antal 25 elever sipuleras i skolprogrammet - nu blir både klass 5 och 6 26 st)
- Vilket högstadium? I detta nu går Barösunds eleverna i Kars hgst medan övriga Ingå elever går i Virkby hgst. (Mycket längre skolväg från Barösund via Båsa, via kyrkbyn med buss till Virkby)
- Fastigheternas framtida användning (vilken blir inbesparingen?)
- Elevprognosen i Barösund är på stigande, den är som lägst för tillfället.

Feb 25, 2009

Vad säger skärgårdslagen?

Om kommunfullmäktige kan säga att det är inte kommunens uppgift att hjälpa byar hållas vid liv, vad är då kommunens uppgift i allmänhet?

Mera specifikt: Ingå kommunfullmäktige har sagt att man kan tolka skärgådslagen hur man vill och därmed stänga Barösunds skola.
Är det någon som känner till Skärgårdslagen? KAN man faktiskt tolka den såhär fritt?

Du kan själv läsa innehållet i skärgårdslagen på nätet här:
LAG OM FRÄMJANDE AV SKÄRGÅRDENS UTVECKLING

Etti och Margita Björklöf från Barösund vid Talarstenen 22.2 2009

Skoldebatten
Vi vill debattera Barösund skolas stängning idag.

Etti Björklöf:
Vi är liksom båda lokala representanter. Det har varit mycket diskussioner om Barösunds skola. Där drar man på pedagogik och ekonomi, men ingendera argumenten håller. Man har ingen helhetssyn, man ser inte hela byn. Samtidigt som man försöker få liv i butiken, dödar man skolan. Vad ekonomin beträffar så säger man att Bergvalla skall säljas för att man skall kunna hålla skolan kvar. Man kan då också säga att man säljer någonting i Ingå kyrkbyn för att få behålla den skolan som är i kyrkbyn. Det är ganska intressant. Jag tycker inte att man kan sätta saker mot varandra. I västra Ingå har man sålt Fagerviks två skolhus, som kommunen fått pengar för, nu är man beredd att dra in Barösunds skolan, fast Fagervik och Barösund är i samma skoldistrikt.
Jag tycker det finns ingenting som man tidigare pratat om. Man har pratat om visioner. När ärendet var till styrelsen på hösten, jag satt med där då, var då den enda orsaken varför man skulle sälja Solberg skolan, var att man skulle sälja huset, för att få pengar. Samma sak är det här nu. Men det är ingen som säger var man sparar. Man kastar fram olika förslag till lösningar, som man tror att skall rädda kommunens ekonomi för ett år eller längre. Kommundirektören har flyttat bort från sin av kommunen ägda bostad, så den skulle kunna vara till salu. Sen kan man ju sälja kommunhuset och hyra istället, för det har minskat på personal i och med LOST/Lojo tagit hand om hälsovården.

Margita Björklöf:
Om man ser till det kortsiktiga kom det upp i budgeten, från bildningssidan helt oberett, då var det enbart som en ekonomisk åtgärd i budgetmöte. Den 18 december beslöt man att både Solberg och Barösund skolorna skulle få fungera åtminstone i ett år. Och det har man ju inte gjort när man i januari kommer med det här att skolorna skall läggas ner. Dom pratar om sviktande elevprognos, elevantalet är som lägst i Barösund. Det argumentet kan man bara slå sönder. Efter det här året är elevantalet bara på stigande.
Sedan har kommunen inget svar, ingen plan på vad man skall göra med eller hur man ska sköta fastigheterna i Barösund.

Fråga: Vad innebär Bergvalla i Barösund.
Etti Björklöf: Det är ett område som kommunen fick köpa i början av 1980-talet. Man kommer dit med bil. Det finns såna som vill köpa tomter, men det har varit besvärligt [att få köpa från kommunen].

Kommunen har skyldigheter mot sina invånare. Glesbygden och skärgården är någonting speciellt. Sen det här med pedagogiken. Man förstår inte att man har en skärgård i Ingå. På Utö har man en elev i skolan. Småskolor måste få kosta. På Lojoön har man en liten skola.

1983 fanns det 5 elever i Barösunds skola och de 2 som då började skrev 1995 elva laudatur i studentexamen tillsammans.

Ingå har alltid profilerat sig som en kommun med småskolor och många familjer har valt att flytta dit för den skull.

Publikkommentar:
Jag tror på småskolor. Det är en trygghet. Nu skall man ha poliser i storskolor.
Bra att ni orkar kämpa!

Talarstenen

Galleri Elverket
Gustaf Wasas gata 11, Ekenäs, Finland
5.2 - 15.3 2009

Du kan tala till stenen vilken dag och vilken tid som helst. Välkommen!

Stenen hittar du på gården invid Galleri Elverket. Då du hör ett tjur som bölar vet du att du kommit rätt. Sök under den blåa lampan. Mikrofon och kamera skickar din röst och bild ut på internet som direktsändning. Ingenting registreras dock. Om du vill bli registrerad kontakta Magdalena Holm på Pro Artibus, tlf: 019 223 9012, eller Pia Lindman: 044 293 2389

ENGLISH: You will find the stone in the courtyard next to Galleri Elverket. When you hear a bull you know you have arrived. Look under the blue lamp. Microphone and camera send your image and voice directly to the web. However, nothing is recorded. If you want to have yourself recorded, contact Pro Artibus, Magdalena Holm, phone: 019 223 9012

Talarstenen är en del av Pia Lindmans retrospektiv på Galleri Elverket, 6.2 - 15.3 2009 och är understött av Pro Artibus.

This project is part of Pia Lindman's retrospective at Galleri Elverket 5.2 - 15.3 2009 and funded in part by Pro Artibus, Finland