Ekenäs Gymnasium, Ulf Mobergs klass vid Talarstenen 9.3 2009

Feb 25, 2009

Etti och Margita Björklöf från Barösund vid Talarstenen 22.2 2009

Skoldebatten
Vi vill debattera Barösund skolas stängning idag.

Etti Björklöf:
Vi är liksom båda lokala representanter. Det har varit mycket diskussioner om Barösunds skola. Där drar man på pedagogik och ekonomi, men ingendera argumenten håller. Man har ingen helhetssyn, man ser inte hela byn. Samtidigt som man försöker få liv i butiken, dödar man skolan. Vad ekonomin beträffar så säger man att Bergvalla skall säljas för att man skall kunna hålla skolan kvar. Man kan då också säga att man säljer någonting i Ingå kyrkbyn för att få behålla den skolan som är i kyrkbyn. Det är ganska intressant. Jag tycker inte att man kan sätta saker mot varandra. I västra Ingå har man sålt Fagerviks två skolhus, som kommunen fått pengar för, nu är man beredd att dra in Barösunds skolan, fast Fagervik och Barösund är i samma skoldistrikt.
Jag tycker det finns ingenting som man tidigare pratat om. Man har pratat om visioner. När ärendet var till styrelsen på hösten, jag satt med där då, var då den enda orsaken varför man skulle sälja Solberg skolan, var att man skulle sälja huset, för att få pengar. Samma sak är det här nu. Men det är ingen som säger var man sparar. Man kastar fram olika förslag till lösningar, som man tror att skall rädda kommunens ekonomi för ett år eller längre. Kommundirektören har flyttat bort från sin av kommunen ägda bostad, så den skulle kunna vara till salu. Sen kan man ju sälja kommunhuset och hyra istället, för det har minskat på personal i och med LOST/Lojo tagit hand om hälsovården.

Margita Björklöf:
Om man ser till det kortsiktiga kom det upp i budgeten, från bildningssidan helt oberett, då var det enbart som en ekonomisk åtgärd i budgetmöte. Den 18 december beslöt man att både Solberg och Barösund skolorna skulle få fungera åtminstone i ett år. Och det har man ju inte gjort när man i januari kommer med det här att skolorna skall läggas ner. Dom pratar om sviktande elevprognos, elevantalet är som lägst i Barösund. Det argumentet kan man bara slå sönder. Efter det här året är elevantalet bara på stigande.
Sedan har kommunen inget svar, ingen plan på vad man skall göra med eller hur man ska sköta fastigheterna i Barösund.

Fråga: Vad innebär Bergvalla i Barösund.
Etti Björklöf: Det är ett område som kommunen fick köpa i början av 1980-talet. Man kommer dit med bil. Det finns såna som vill köpa tomter, men det har varit besvärligt [att få köpa från kommunen].

Kommunen har skyldigheter mot sina invånare. Glesbygden och skärgården är någonting speciellt. Sen det här med pedagogiken. Man förstår inte att man har en skärgård i Ingå. På Utö har man en elev i skolan. Småskolor måste få kosta. På Lojoön har man en liten skola.

1983 fanns det 5 elever i Barösunds skola och de 2 som då började skrev 1995 elva laudatur i studentexamen tillsammans.

Ingå har alltid profilerat sig som en kommun med småskolor och många familjer har valt att flytta dit för den skull.

Publikkommentar:
Jag tror på småskolor. Det är en trygghet. Nu skall man ha poliser i storskolor.
Bra att ni orkar kämpa!

No comments:

Post a Comment

Talarstenen

Galleri Elverket
Gustaf Wasas gata 11, Ekenäs, Finland
5.2 - 15.3 2009

Du kan tala till stenen vilken dag och vilken tid som helst. Välkommen!

Stenen hittar du på gården invid Galleri Elverket. Då du hör ett tjur som bölar vet du att du kommit rätt. Sök under den blåa lampan. Mikrofon och kamera skickar din röst och bild ut på internet som direktsändning. Ingenting registreras dock. Om du vill bli registrerad kontakta Magdalena Holm på Pro Artibus, tlf: 019 223 9012, eller Pia Lindman: 044 293 2389

ENGLISH: You will find the stone in the courtyard next to Galleri Elverket. When you hear a bull you know you have arrived. Look under the blue lamp. Microphone and camera send your image and voice directly to the web. However, nothing is recorded. If you want to have yourself recorded, contact Pro Artibus, Magdalena Holm, phone: 019 223 9012

Talarstenen är en del av Pia Lindmans retrospektiv på Galleri Elverket, 6.2 - 15.3 2009 och är understött av Pro Artibus.

This project is part of Pia Lindman's retrospective at Galleri Elverket 5.2 - 15.3 2009 and funded in part by Pro Artibus, Finland