Ekenäs Gymnasium, Ulf Mobergs klass vid Talarstenen 9.3 2009

Feb 26, 2009

Skolfrågan

Eftersom frågan om nedläggningen av Solberg och Barösunds skolor inte behandlats i bildningsnämndens svenska sektion där alla svenska skolfrågor ska behandlas så kommer ärendet ännu dit måndagen 2.3 innan det går vidare. Känslorna svallar och insändarna är många. Faktum kvarstår: För Barösunds skolas del finns många frågor outredda.
-Skärgårdselevernas transporter
- klasstorlekar i Kyrkfjärdens skola (max antal 25 elever sipuleras i skolprogrammet - nu blir både klass 5 och 6 26 st)
- Vilket högstadium? I detta nu går Barösunds eleverna i Kars hgst medan övriga Ingå elever går i Virkby hgst. (Mycket längre skolväg från Barösund via Båsa, via kyrkbyn med buss till Virkby)
- Fastigheternas framtida användning (vilken blir inbesparingen?)
- Elevprognosen i Barösund är på stigande, den är som lägst för tillfället.

No comments:

Post a Comment

Talarstenen

Galleri Elverket
Gustaf Wasas gata 11, Ekenäs, Finland
5.2 - 15.3 2009

Du kan tala till stenen vilken dag och vilken tid som helst. Välkommen!

Stenen hittar du på gården invid Galleri Elverket. Då du hör ett tjur som bölar vet du att du kommit rätt. Sök under den blåa lampan. Mikrofon och kamera skickar din röst och bild ut på internet som direktsändning. Ingenting registreras dock. Om du vill bli registrerad kontakta Magdalena Holm på Pro Artibus, tlf: 019 223 9012, eller Pia Lindman: 044 293 2389

ENGLISH: You will find the stone in the courtyard next to Galleri Elverket. When you hear a bull you know you have arrived. Look under the blue lamp. Microphone and camera send your image and voice directly to the web. However, nothing is recorded. If you want to have yourself recorded, contact Pro Artibus, Magdalena Holm, phone: 019 223 9012

Talarstenen är en del av Pia Lindmans retrospektiv på Galleri Elverket, 6.2 - 15.3 2009 och är understött av Pro Artibus.

This project is part of Pia Lindman's retrospective at Galleri Elverket 5.2 - 15.3 2009 and funded in part by Pro Artibus, Finland