Ekenäs Gymnasium, Ulf Mobergs klass vid Talarstenen 9.3 2009

Mar 10, 2009

Inför fredagen 13.3...

I dag tisdag har vi i gruppen funderat på de åsikter som framfördes vid talarstenen 9.3. Vi försökte fortsätta där vi slutade och ställa nya frågor. Alla fick några minuter planera ett inlägg och därefter framförde alla sina tankar. Under genomgången uppstod nya tankar och frågor. Många reagerade på andras åsikter. Diskussion uppstod. Många tankar om stress och om
muntliga övningar i skolor uppkom. Är det finländska skolsystemet ett bra system? Varför har man så få muntliga övningar i de finländska skolorna?

Ett nytt ämne presenterades: "Allmän värnplikt borde slopas!" Följande frågor blev centrala: Kan man tvinga någon att lära sig att döda? Är det tradition att man rycker in i armén? Borde den allmänna värnplikten gälla även flickor?

Tankeprocesserna forsätter. På fredagen (13.3) är gruppen redo att reagera på de åsikter som har sagts och fundera vidare. Det sker vid talarstenen.

No comments:

Post a Comment

Talarstenen

Galleri Elverket
Gustaf Wasas gata 11, Ekenäs, Finland
5.2 - 15.3 2009

Du kan tala till stenen vilken dag och vilken tid som helst. Välkommen!

Stenen hittar du på gården invid Galleri Elverket. Då du hör ett tjur som bölar vet du att du kommit rätt. Sök under den blåa lampan. Mikrofon och kamera skickar din röst och bild ut på internet som direktsändning. Ingenting registreras dock. Om du vill bli registrerad kontakta Magdalena Holm på Pro Artibus, tlf: 019 223 9012, eller Pia Lindman: 044 293 2389

ENGLISH: You will find the stone in the courtyard next to Galleri Elverket. When you hear a bull you know you have arrived. Look under the blue lamp. Microphone and camera send your image and voice directly to the web. However, nothing is recorded. If you want to have yourself recorded, contact Pro Artibus, Magdalena Holm, phone: 019 223 9012

Talarstenen är en del av Pia Lindmans retrospektiv på Galleri Elverket, 6.2 - 15.3 2009 och är understött av Pro Artibus.

This project is part of Pia Lindman's retrospective at Galleri Elverket 5.2 - 15.3 2009 and funded in part by Pro Artibus, Finland