Ekenäs Gymnasium, Ulf Mobergs klass vid Talarstenen 9.3 2009

Mar 9, 2009

Ulf Mobergs klass från Ekenäs gymnasium vid Talarstenen 9.3 2009

Elever som deltar i kursen "Muntlig kommunikation" i Ekenäs gymnasium förde vid Talarstenen fram sina åsikter om bl.a. Raseborg och EIF (9.3.2009). Tom Saxman kom in på varför så få elever uttalar sig inför hela skolan vid t.ex. veckosamlingar. Rasmus Nordman gav sin syn på EIF (Ekenäs idrottsförening) och Runa-Linn Karlsson önskade att staden Raseborg skulle satsa mera på ungdomarna. Jessica Grönlund ville ha kortare skoldagar och längre lov. Lucas Dahlström hade en tydlig åsikt om att myndigheter bör vara rädda för medborgarna.

Frågor som kunde dryftas vidare:
- varför saknas det en dialog i Finland?
- hur kan man bekämpa intolerans av skiljande åsikter i Finland?
- idrottsföreningen i Raseborg, vad borde vara dess målsättningar och hur ska man förnya resurserna?
- kommunalpolitik, vad borde man sätta resurserna på?
- folket och myndigheterna: är detta en motsättning? Hur kan motsättningar spelas ut, på konstruktiva eller mindre konstruktiva sätt?
- skolarbete och fritid: är elever för stressade för att lära sig?

No comments:

Post a Comment

Talarstenen

Galleri Elverket
Gustaf Wasas gata 11, Ekenäs, Finland
5.2 - 15.3 2009

Du kan tala till stenen vilken dag och vilken tid som helst. Välkommen!

Stenen hittar du på gården invid Galleri Elverket. Då du hör ett tjur som bölar vet du att du kommit rätt. Sök under den blåa lampan. Mikrofon och kamera skickar din röst och bild ut på internet som direktsändning. Ingenting registreras dock. Om du vill bli registrerad kontakta Magdalena Holm på Pro Artibus, tlf: 019 223 9012, eller Pia Lindman: 044 293 2389

ENGLISH: You will find the stone in the courtyard next to Galleri Elverket. When you hear a bull you know you have arrived. Look under the blue lamp. Microphone and camera send your image and voice directly to the web. However, nothing is recorded. If you want to have yourself recorded, contact Pro Artibus, Magdalena Holm, phone: 019 223 9012

Talarstenen är en del av Pia Lindmans retrospektiv på Galleri Elverket, 6.2 - 15.3 2009 och är understött av Pro Artibus.

This project is part of Pia Lindman's retrospective at Galleri Elverket 5.2 - 15.3 2009 and funded in part by Pro Artibus, Finland